Logo
خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

مایا اینترنشنال

روابط مشتری و پیگیری با موفقیت در طی فرایند فروش ، انتخاب محصول مناسب برای هر سرمایه گذار و مراحل قانونی با اتمام معامله فروش به پایان نمی رسد. علاوه بر رضایت مشتری ، کلیه پشتیبانی های لازم پس از فروش ادامه دارد.
خدمات پس از فروش مانند اعتماد و اطمینان سرمایه گذار به مارک تجاری ، پیگیری کل فرآیند سازمان ، دریافت بازخورد و کلیه اسناد قانونی توسط مایا اینترنشنال با دقت ارائه می شود که هدف اصلی آنها اطمینان ازرضایت 100 درصدی مشتری است

سلام ، چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟